NT2-academie

Veel scholen hebben te maken met een snelgroeiende groep leerlingen die niet het Nederlands als moedertaal heeft. Sommige van deze leerlingen zijn hier wel geboren, maar begrijpen het Nederlands toch niet goed genoeg om goed mee te doen op school. Andere leerlingen zijn nog maar kort in Nederland, maar van hen wordt verwacht snel ons onderwijs te kunnen volgen. En dat vraagt heel wat van onze leerkrachten. De NT2-academie ontwikkelde in samenwerking met een aantal schoolbesturen hierom een basiscursus NT2.

 

De basistraining Nt2 is erop gericht om het handelingsrepertoire van alle leerkrachten (en eventueel extra klassenpersoneel) te vergroten om ook deze groep anders- en meertalige leerlingen goed te kunnen bedienen. In de basistraining worden de verschillen tussen eerstetaalverwerving en tweedetaalverwerving uitgelegd en maken we de vertaalslag naar de praktijk: hoe ziet dat eruit in je klas? 

 

Hierbij maken we naar gewenst een verschil tussen een basistraining voor de onderbouw (OB) en een voor de midden- en bovenbouw (MBB). De thema’s die in beide trajecten aan bod komen, vertonen uiteraard veel overlap, maar de accenten en de praktische insteek zijn dan meer op maat van de bouw waarin de deelnemers werkzaam is. Beide trajecten bestaan uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

 

Doelen van de basistraining:

De deelnemer

  • ziet en pakt kansen om meertaligheid op school te stimuleren en als kapstok te gebruiken voor tweedetaalonderwijs;
  • kent verschillen tussen eerste- en tweedetaalverwerving en zet deze kennis om in praktisch-didactisch handelen in de klas;
  • ziet de belangrijke rol die woordkennis speelt in leren in een tweede taal en heeft didactische handvatten om de woordkennis van tweedetaalleerders effectief te vergroten;
  • zet bewust in op het stimuleren van taaldenkhandelingen en actief taalgebruik. 

 

De training kan op schoolniveau of bestuursniveau worden afgenomen. Mail ons voor meer informatie en een prijsopgaaf. 

bijeenkomst 1

tweedetaalverwerving en meertaligheid in de klas

bijeenkomst 2

luister- en leesvaardigheid en woordenschat

bron illustratie: lowan.nl/po/taaldenkgesprekken
bron illustratie: lowan.nl/po/taaldenkgesprekken

bijeenkomst 3

mondelinge vaardigheden, schrijfvaardigheid en taaldenkhandelingen en -gesprekken