competenties leesonderwijs

Kennis

o  Je weet wat we onder leesvaardigheid verstaan en je kunt beargumenteren waarom leesvaardigheid cruciaal is in de schoolloopbaan van leerlingen.
o  Je hebt zicht op de leerstoflijnen voor leesvaardigheid in het basisonderwijs.
o  Je ziet de rol van de leerkracht bij het aanleren van strategieën.
o  Je ziet de relatie tussen leesvaardigheid en de andere taalvaardigheden en cognitieve ontwikkeling.

 

Vaardigheden

o  Je maakt leesonderwijs meer doelgericht.
o  Je maakt leesonderwijs gevarieerder.
o  Je integreert leesonderwijs in andere onderwijsactiviteiten.
o  Je herkent problemen waar leerlingen tegenaan kunnen lopen bij het (voor)lezen van een tekst.
o  Je koppelt de juiste tekst aan de juiste strategie en de juiste verwerkingsvorm.
o  Je selecteert verschillende soorten prentenboeken en teksten op verschillende niveaus.
o  Je zet de juiste didactische aanpak en materialen in om problemen die leerlingen op verschillende niveaus in teksten tegenkomen te verminderen/ verhelpen.
o  Je zet een uitgebreid repertoire aan verwerkende vragen en opdrachten bij teksten in, ter bevordering van de verwerking van de leesinhoud.
o  Je richt je leslokaal/ school taalrijk en leesvriendelijk in.
o  Je zet verschillende manieren in om de betrokkenheid van leerlingen bij het (voor)lezen te vergroten.

o  Je zet een breed scala aan didactische werkvormen in om leerlingen te enthousiasmeren voor lezen en om de leesverwerking te stimuleren.

 

Houding


o  Je pakt de kansen in alle onderwijsactiviteiten om te werken aan een brede leesvaardigheid.
o  Je draagt bij aan een schoolbrede aanpak van leesonderwijs.

o  Je durft weloverwogen keuzes te maken als het gaat om leesonderwijs